Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Πάτωμα Δολιανών: πανοραμική θέα στα βουνά του Ασπροποτάμου

Βορειοανατολικά: Μπισερτσάου ή Δίκορφο

Νοτιοανατολικά: Γκιώναλι και Τσουάνια

Νότια: Τσουάνια, Πάντε α Ούρσα και τμήμα του χωριού Κρανιά

Νοτιοδυτικά: Τα Τζουμέρκα

Δυτικά: Τζουμέρκα, Μπουρλόκο και Περιστέρι

Βόρεια: Αυχένας Κιάτρα Μπροάστα και Χάσια

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Σουρεαλιστική Κρανιά

Πας επιχειρούμενος συνειρμός με γεγονότα και καταστάσεις που συνθέτουν την κρανιώτικη καθημερινότητα του φετινού Αυγούστου πρέπει να θεωρηθεί εντελώς συμβολικός